Arendalsuka 2023: Kvotering i styrerommet – Når kvinner inntar norske AS

Q3 Partners, i samarbeid med AGILE Styrerekruttering, arrangerte nylig en tankevekkende debatt under Arendalsuka. Temaet var den kommende endringen i lovgivningen som vil kreve kjønnsbalanse i styrer av norske selskaper. Med en tittel som «Kvinner i styret! Hva vil skje med norske AS når kvinnene skal innta styrerommene?», var det klart at dette ville bli en engasjerende diskusjon. 

Regjeringen foreslår å innføre et krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske mellomstore og store selskaper. Dette tiltaket har som mål å sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse og å sørge for at næringslivet utnytter den samlede kompetansen i samfunnet. Til tross for dette, er bare 20 prosent av styrerepresentantene i norske aksjeselskaper kvinner. Dette er en økning på bare 5 prosentpoeng fra for 20 år siden, en utvikling som regjeringen mener går altfor sakte. 

I lys av dette, samlet Q3 Partners en rekke eksperter fra ulike sektorer for å diskutere dette viktige temaet: 

Kristin Clemet, Leder av Civita, påpekte at kvotering per definisjon er diskriminerende og at det kan avlede oppmerksomheten fra den viktige diskusjonen om likestilling. Hun ser på kvotering som symbolpolitikk og etterlyser et bredere fokus på likestilling.

Jørund H. Rytman, Administrerende direktør i SMB Norge, delte sine observasjoner om utfordringene små- og mellomstore bedrifter møter. Han utfordret også ideen om at styrer nødvendigvis blir bedre med representasjon fra begge kjønn. 

Morten Huse, Professor Emeritus ved Handelshøyskolen BI, ga et historisk perspektiv og delte innsikt fra en spørreundersøkelse som viste at mange ønsket styreverv primært for å bygge CV og nettverk.  

Even Aleksander Hagen, Statssekretær for AP/KUD, presenterte et mer optimistisk syn, mens Alexander Hørthe, Managing Director for Polestar i Norge, snakket om kvotering som en mulighet for bedrifter. 

Arrangementet ga en dypere forståelse av de komplekse spørsmålene rundt kvotering og mangfold i styrerommet. Q3 Partners takker alle deltakerne for deres innsikt og bidrag, og ser frem til å arrangere flere slike diskusjoner i fremtiden. 

En spesiell takk

 Vi vil rette en stor takk til AGILE Styrerekruttering for et fruktbart samarbeid som gjorde dette arrangementet mulig. Videre vil vi også takke våre fremstående deltakere som bidro med sine innsikter og erfaringer: 

Kristin Clemet, Leder, Civita 

Jørund H. Rytman, Adm. dir, SMB Norge 

Morten Huse, Professor Emeritus, Handelshøyskolen BI 

Even Aleksander Hagen, Statssekretær, AP/KUD 

Alexander Hørthe, Managing Director Norway, Polestar 

Ingrid T. Tjøsvold, Styreleder/styremedlem 

Siv Meisingset, Debattleder 

Hilde Lekven, Managing Partner, AGILE Styrerekruttering 

Ingvild Jensen, CEO, Q3 Partners 

Deres engasjement og deltakelse var avgjørende for suksessen til arrangementet.

Vi vil også rette en spesiell takk til alle som møtte opp for å delta i diskusjonen. Responsen var overveldende, og vi er ydmyke og takknemlige for at så mange ønsket å være en del av denne viktige samtalen. Faktisk var det så mange fremmøtte at mange måtte stå på gangen utenfor for å få med seg debatten. Dette vitner om engasjementet og interessen for temaet. 

Kristin Clemet Kvinner i styrer Arendalsuka 2023

Påmelding til Q3 Partners' nyhetsbrev!

Samtykke (obligatorisk)

Du er nå påmeldt Q3 Partners' nyhetsbrev!