Bystyrets hederlige omtale går i september til Arendal Næringsforening UNG

Bystyrets hederlige omtale går i september til Arendal Næringsforening UNG.

Q3 Partners’ medarbeider Haakon Lunden Berli er aktiv i  Arendal Næringsforening UNG

Haakon er engasjert som prosjektkoordinator, dvs at han sørger for gjennomføring av planlagte arrangementer. Dette er for å skape en arena for unge mennesker i Arendal med interesse for næring der arrangementene kan være både formelle og faglige, men også uformelle og moro. Haakon har i tillegg også en administrativ rolle.

For å utdype litt om Arendal Næringsforening UNG:

  • Foreningen har til formål å tilrettelegge for faglig utvikling og sosiale aktiviteter for å styrke samspillet mellom unge og næringslivet i Arendal.

Foreningen har som mål å:

  • Vise at Arendal er et attraktivt sted å bo for unge
  • Fremheve profesjonelle muligheter i Arendal
  • Tilby faglig påfyll og personlig utvikling
  • Skape en sosial arena for unge mennesker i Arendal
  • Tilrettelegge for ungt entreprenørskap
Haakon L. Berli, Q3P og Arendal Næringsforening UNG

Påmelding til Q3 Partners' nyhetsbrev!

Samtykke (obligatorisk)

Du er nå påmeldt Q3 Partners' nyhetsbrev!