Digital Transformasjon i Praksis: DigiFab Navigator hos STN+

I en verden der teknologi stadig endrer spillereglene, blir digital modenhet avgjørende for industriens evne til å tilpasse seg og trives. En nylig begivenhet som illustrerer dette poenget fant sted under STN+ sitt årsmøte, der DigiFab Navigator-prosjektet ble presentert. Dette møtet markerte et viktig skritt for medlemsbedriftene i deres reise mot Industri 4.0.

Om DigiFab Navigator

DigiFab Navigator representerer en strategisk tilnærming for bedrifter som ønsker å navigere i den digitale transformasjonen med suksess. Programmet tilbyr en strukturert prosess for å vurdere og forbedre digital modenhet gjennom utredning, valg og oppfølging. Ved å kartlegge nåværende situasjon, definere en visjon, og utvikle et konkret veikart, hjelper DigiFab Navigator bedrifter med å realisere sitt potensiale for bærekraftig digitalisering.

Presentasjonen hos STN+

Presentasjonen hos STN+ bød på en unik mulighet for deltakerne å dykke dypere inn i hva DigiFab Navigator faktisk betyr for en bedrift. Gjennom presentasjonen av resultater fra programmet utført hos Resolve, en av STN+’s medlemsbedrifter, ble verdien av en slik innsats tydelig. Daglig leder Anne Hudalen og Victoria Hudalen fra Resolve delte sine erfaringer og betraktninger rundt prosjektet, og deres tilbakemeldinger var utelukkende positive. De oppfordret andre medlemsbedrifter til å benytte seg av DigiFab Navigator og uttrykte et ønske om å fortsette samarbeidet med Q3 Partners for fremtidige prosjekter.

Deltakerne fikk også innsikt i en modenhetsundersøkelse utført blant STN+ bedriftene. Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 2019, viste resultatene en merkbar forbedring i digital modenhet, noe som vitner om framskrittene som er gjort de siste årene.

Veien videre

Møtet hos STN+ var mer enn en presentasjon; det var et vitnesbyrd om betydningen av å være forberedt på fremtiden gjennom digital transformasjon. DigiFab Navigator-prosjektet står som et eksempel på hvordan bedrifter kan ta kontroll over sin digitale skjebne ved å identifisere områder for forbedring og handle proaktivt.

For de som er interessert i å lære mer eller implementere lignende tiltak i sin virksomhet, representerer DigiFab Navigator en verdifull ressurs. Gjennom samarbeid, engasjement, og en vilje til å innovere, kan bedrifter ikke bare navigere den digitale æraen med suksess, men også forme den til sin fordel.

DigiFab Navigator STN+

Påmelding til Q3 Partners' nyhetsbrev!

Samtykke (obligatorisk)

Du er nå påmeldt Q3 Partners' nyhetsbrev!