Digitalisering: En mulighet for produksjons-SMB i distriktene?

Næringshagene i Norge inviterte under Arendalsuka til samtale med stortingspolitikere, akademia, næringsliv og aktører fra virkemiddelapparatet. Tema for samtalen var «Digitalisering: en mulighet for produksjons-SMB i distriktene?»

Ingvild Jensen, daglig leder i Q3 Partners, holdt her innlegg om hva som er hennes erfaringer i møtet med norske SMB-er i distriktene gjennom DigiFab-prosjektet. Hun trakk her særlig frem mangel på tid, penger, kunnskap om støtteordninger og innovasjonsmuligheter som de vanligste hindrene for SMB-er. Utfordringen er å identifisere hvor skoen trykker, og hvilke prosjekter som skal prioriteres.

Medvirkende var også Göran Roos, Dr., Intellectual Capital Services, som kunne fortelle at det ikke bare er i Norge digitalisering av SMB-er er vanskelig, men også i land som Sverige og Tyskland. Han fremhevet her særlig mangel på ressurser og tid til å få med seg alle mulighetene. Det er behov for en extension service som sitter ned med SMB-ene og har oversikt over mulighetene som finnes og som passer deres behov.

Bjørn Arne Skogstad, Spesialrådgiver Industri hos Siva, beskrev hvordan Næringshagene og inkubatorer er nærkontakten til SMB-ene for katapultene, og kvalifiserer bedrifter for videre innovasjonsstøtte. Målet er å gjøre veien fra idé til marked kortere. Det er rundt 1000 bedrifter i Norge som årlig mottar innovasjonskapasitet sier Skogstad.

Videre kunne Emma Østerbø fra Norwegian Catapult Centre fortelle om hvordan katapulten kan løse en av hovedutfordringene for mange gründere og SMB-er, som er at mange innovasjonsprosjekter og oppskaleringer krever store investeringssummer for å starte opp prosjektene. Norwegian Catapult Centre ønsker å løse denne barrieren gjennom å introdusere muligheten for å holde et avklaringsprosjekt. Dette er et lavterskelprosjekt for SMB-er der rett kompetanse og ressurser knyttes inn i prosjektene i regi av katapulten.

Den påfølgende debatten mellom politikere, virkemiddelapparatet og næringsliv fremhevet særlig hvor viktig det er å skape tillit mellom aktørene og SMB-bedriftene for å få fremdrift, og at man må fysisk ut der næringslivet holder til for å skape tillit og relasjon. Viktigheten av å tilpasse SMB-enes unike behov i digitaliseringsarbeidet ble også poengtert. Skreddersydd digitalisering blir derfor et viktig område fremover.

Q3 Partners takker for en god samtale og debatt.

Ingvild Jensen Q3 Partners

Påmelding til Q3 Partners' nyhetsbrev!

Samtykke (obligatorisk)

Du er nå påmeldt Q3 Partners' nyhetsbrev!