DigiFab

DigiFab Industri 4.0 hva er det?

Vår misjon er å hjelpe produksjonsbedrifter med å velge og iverksette nye digitale løsninger gjennom «digitalisering» og «Industri 4.0». Med å velge og iverksette mener vi å forstå kundebehov, bistå med gode prosjektvalg og finansiering av disse, samt sikre en god gjennomføring for raskt å oppnå forbedringer.

 

Visjon

Vekst gjennom digital omstilling som gir bærekraftige industribedrifter med lavutslipp og gode levevilkår.

 

Mål

Bygge kompetanse og styrke konkurransekraften direkte i den enkelte produksjonsbedrift.

 

Middel

DigiFab metodikk – DigiFab Forum – DigiFab Navigator analyse – DigiFab i4.o Veikart – DigiFab Sertifisering

Produksjonsbedrifter –  Forretningsutvikling – Samarbeidspartnere Katapultsentrene –  Fageksperter

 

DigiFab Industri 4.0 Forum

  • Programmet tar ansvar for og hjelper produksjonsbedrifter med metoder og verktøy for å komme videre i å bygge kompetanse og styrke konkurransekraften.

 

  • Når produksjonsbedriftene har gjennomgå programmet så står de ikke på bar bakke – de har en plan – de har gjort prioriteringer – de har et verktøy du kan bruke videre – de har mulighet til å få videre bistand.

 

  • I programmet vårt tar vi produksjonsbedriftene ut av daglig operasjon
    – i overkommelige mengder.

 

  • Vi gir de mulighet til å få tid til å gå i dybden på utvikling av egen bedrift
    –  i små jevnlige doser.

DigiFab Industri 4.0 Modenhetsundersøkelse

DigiFab Industri 4.0 Navigator analyser

DigiFab Industri 4.0 Forskningsrådet Q3 Partners Ingvild Jensen SMB
Forskningsrådet DigiFab Industri 4.0 digitalisering SMB