produkter

DigiFab Industri 4.0 hva er det?

Vår misjon er å hjelpe produksjonsbedrifter med å velge og iverksette nye digitale løsninger gjennom «digitalisering» og «Industri 4.0». Med å velge og iverksette mener vi å forstå kundebehov, bistå med gode prosjektvalg og finansiering av disse, samt sikre en god gjennomføring for raskt å oppnå forbedringer.

 

Visjon

Vekst gjennom digital omstilling som gir bærekraftige industribedrifter med lavutslipp og gode levevilkår.

 

Mål

Bygge kompetanse og styrke konkurransekraften direkte i den enkelte produksjonsbedrift.

 

Middel

DigiFab metodikk – DigiFab Forum – DigiFab Navigator analyse – DigiFab i4.o Veikart – DigiFab Sertifisering

Produksjonsbedrifter –  Forretningsutvikling – Samarbeidspartnere Katapultsentrene –  Fageksperter

 

DigiFab Industri 4.0 Forum

  • Programmet tar ansvar for og hjelper produksjonsbedrifter med metoder og verktøy for å komme videre i å bygge kompetanse og styrke konkurransekraften.

 

  • Når produksjonsbedriftene har gjennomgå programmet så står de ikke på bar bakke – de har en plan – de har gjort prioriteringer – de har et verktøy du kan bruke videre – de har mulighet til å få videre bistand.

 

  • I programmet vårt tar vi produksjonsbedriftene ut av daglig operasjon
    – i overkommelige mengder.

 

  • Vi gir de mulighet til å få tid til å gå i dybden på utvikling av egen bedrift
    –  i små jevnlige doser.

DigiFab Industri 4.0 Modenhetsundersøkelse

DigiFab Industri 4.0 Navigator analyser

Simplexity - Basadur Applied Innovation

Q3 Partners’ Ingvild Jensen og Torjus Jensen er sertifisert for Basadur Simplexity. Begge er «Certified Basadur Facilitator and Integrator», det vil si det høyeste sertifiseringsnivået.

Hva er Simplexity? Simplexiy Thinking System er en kreativ problemløsningsmetode oppfunnet og patentert av Dr Min Basadur, Basadur Applied Innovation.

Simplexity

 

Et stort problem i dag er at mange organisasjoner sliter med å skape og gjennomføre bærekraftige strategiske planer.

Vår idé er å bistå organisasjoner i dette arbeidet ved hjelp av en videreutviklet Simplexity-metode. En nyskapende idé for effektiv, innovativ og fleksibel strategiutvikling. Ved bruk av Simplexity hjelper vi organisasjoner med å løse komplekse utfordringer og skape effektive strategier – forretningsplaner.

How the innovative & creative problem solving process works?

Simplexity Thinking takes the four Profile stages and breaks them into two, for eight steps in total. As teams of Generators, Conceptualizers, Optimizers and Implementers work together, the process ensures any given task is worked through extremely efficiently in a mindset that accelerates creativity.

Everything moves ahead in the knowledge that problems are mutually understood and proper criteria have been applied, making the plan of action arrived at not just the most innovative one, but the correct one.

What are the steps?

Miljøfyrtårn
DigiFab Industri 4.0 Forskningsrådet Q3 Partners Ingvild Jensen SMB
Forskningsrådet DigiFab Industri 4.0 digitalisering SMB